headerphoto

X Krajowy Dzień Kukurydzy - Wieszczyce, 2008 09 14