headerphoto

Spotkanie Rolnicze Tuchola, 28 styczeń 2010

Co roku z inicjatywy prezesa PRH Wieszczyce Jerzego Adamczaka odbywają się spotkania rolnicze. Również w tym roku 28 stycznia w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi takie spotkanie się odbyło. Pomimo zawiei i zamieci śnieżnej takie spotkanie się odbyło.

Przybyłych licznie gości, przywitali gospodarze spotkania: Regina Wrębel (Dyrektor ZSLiA), Maciej Lipiński (Prezes OSM w Tucholi), Jerzy Adamczak (Prezes PRH Wieszczyce). Moderatorem seminariów był prof. dr hab. Jan Mikołajczak (WHiBZ UTP w Bydgoszczy).

Na samym początku odbyła się miła uroczystość wręczenia długoletniemu i ostatniemu dyrektorowi PGR w Tucholi Janowi Sudołowi honorowej odznaki Polskiego Związku Producentów Kukurydzy za pionierskie wdrożenie technologii uprawy kukurydzy w powiecie tucholskim na przełomie lat 1980/90.

Pierwsze wystąpienie dotyczyło uprawy łubinu żółtego i wąskolistnego w warunkach glebowo-klimatycznych północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, które wygłosił zastępca dyrektora HR Smolice Sp. z o.o. Sławomir Zagierski. W kolejnym bardzo interesującym wystąpieniu Henryk Cygert (HR Smolice) przedstawił kierunki uprawy kukurydzy oraz najnowsze odmiany na ziarno, kiszonkę i biomasę. Prelegent wyraźnie podkreślił, żę wszystkie nowe odmiany są coraz bardziej plenne i wcześniejsze, a jednocześnie o mniejszej wilgotności ziarna. O plonie w 40% decydują zabiegi uprawowe, w 30% warunki glebowe i w 30% właściwy wybór odmiany.

Wiosenna ochrona rzepaku i zbóż to temat wystąpienia Mariusza Groblincy (Bayer Cropcience). Ostatni z wykładów poświęcony był inseminacji bydła, a przestawił specjalista ds. żywienia bydła SHiUZ w Bydgoszczy - Łukasz Urbański

WIEŚ KUJAWSKO POMORSKA (105, marzec 2010)

Jerzy Białczyk, KPODR Minikowo